Events

“The role of venture building in ecosystem development and economic growth”

Format: Online Discussion; Presentation. Link:https://fb.me/e/15XVCw0KS

Date: 07.04.2021 (Wednesday)

Time: 15:00 a.m. EEST (13:00 UK)

Goal: Sharing leading experience and best practices: “The role of venture building in ecosystem development and economic growth”.

Agenda:

15:00 – 15:10 – Opening Speech

15:10 - 15:50 – Presentation of Alper Celen, ‘Introduction to the Venture Build Model. Why Are Venture Studios the Hot Entrepreneurship Topic of 2021? Why are investors choosing to invest in them?’

15:50 - 16:00 – Presentation of Martin Shiderov, ‘The Impact of Venture Building on Economic Development. Best Practices from the UK and Applications to Bulgaria.’

16:00 - 16:20 – Martin Danovsky – “Strategic vision and focus on innovation and research in Bulgaria for the new program period 2021-2027”

16:20 - 16:30 – Vladimir Danailov – “Investment in science and innovation focused funds, the role of the Fund of Funds.”

16:30 – 16:40 - Angel Hadjiev, “Investing in High Growth Business in Bulgaria - Role and Priorities of the Capital Investments Fund”

16:40 – 17:10 – Q&A Session and discussion

Пътят на лекарствата с Кристина Ескенази на Осмия национален Фарма Форум

„България може да е една малка държава, но това ни дава редица предимства, а едно от тях е именно, че ние се познаваме, ние можем да работим заедно. Една от нашите дейности е да покажем какво има в България, да покажем какво имаме“.

Страната ни има всичко необходимо за обособяване и развитие на големи проекти, какъвто е „Пътят на лекарствата“, свързан с позиционирането ни като дестинация за откриване и разработване на лекарства. Неговият потенциал се обуславя от добре развития биотехнологичен сектор у нас – в България се регистрират 200 клинични изпитвания годишно, а на територията на София има 128 медицински центъра, ангажирани с клинични изследвания. Освен това биотехнологичната индустрия отговаря за 10 млрд. евро от годишния оборот в здравеопазването и науките за живота.

Повече тук: https://www.manager.bg/obshchestvo/tehnologiite-sa-bdeshcheto-na-zdraveopazvaneto

Възможностите за привличане на инвестиции в биотехнологичния сектор

Срещата на Клуба се проведе на 25.2.2021 г. от 18:20 ч. - 19:40 ч. Линк към видеото тук

Програма:

18:20 – 18:30 ч. Представяне на новини от Клъстера, неговите членове и партньори

18:30 – 18:45 ч. Представяне на СОАПИ, с участието на Мария Христова, главен изпълнителен директор на СОАПИ

18:45 – 18:55 ч. Презентация на Гергана Машал, СЕО на RIR https://www.facebook.com/RIR.bg

18:55 - 19:05 ч. Презентация на проф. Галина Момчева, "BioMed-Varna научноизследователска и предприемаческа екосистема"

19:05 - 19:15 ч. Презентация на Виктор Проданов от Rep2b.com CRM - Управление на медицински и търговски представители, поръчки и продажби във фармацевтични компании

19:15 – 19:30 ч. Дискусия в студиото на тема Възможностите за привличане на инвестиции в биотехнологичния сектор

19:30 – 19:40 Q&A