Unleashing the potential of the

Bulgarian Health and Life Sciences sectors

SPINOFF BULGARIA 2023

“Spinoff Bulgaria” is an international conference that aims to create and implement a sustainable spin-off ecosystem and culture, which by 2030 will create 100 new technological startups originating from science universities or existing corporations.

The Spinoff Bulgaria initiative was created by the Health and Life Sciences Cluster Bulgaria, the Artificial Intelligence Cluster Bulgaria and Venrize.

Save the date: 27-28.06 2024!

More information: spinoff.bg

The official start of the PRECISEU was held on 10-11.07.2024  in Barcelona 

PRECISEU = 𝗣e𝗥sonalised medicine 𝗘mpowerment 𝗖onnecting 𝗜nnovation eco𝗦ystems across 𝗘𝗨rope!

The consortium is led by Biocat, BioRegion of Catalonia and consists of 25 partners from 12 EU regions and 10 Member States! 

Health Sciences Cluster Bulgaria is part of the first project of the European I3 Programme that aims to boost innovation by advising, mentoring and financially supporting projects in areas of smart specialization towards successful commercialization and scaling. 

Health and Life Sciences Market Research Survey '23

With the current market research report (you can fill it HERE), Health and Life Sciences Cluster Bulgaria (www.biocluster.bg), Vangavis (http://www.vangavis.com/), Venrize (www.venrize.com) and Trending Topics (https://www.trendingtopics.eu/) , Vangavis aims to create a truly comprehensive picture of the Health and life sciences ecosystem in Bulgaria while answering several important questions in regard to the country’s strengths and opportunities ahead.  

Read more

Водещи Технологии в областта на Изкуствения Интелект, Медицината, Микроелектроника и Кръговата икономика ще бъдат представени по време на Третото издание Конференцията Spinoff Bulgaria 2024

Международна конференция за създаването и реализацията на устойчива технологична екосистема и култура стартира на 20.06.2024 г в София Тех Парк

Международната конференция Spinoff Bulgaria ще се проведе на  20 и 21 юни 2024 г. в София Тех Парк, Форум Джон Атанасов, като за поредна година ще предостави платформа за обмен на идеи, ноу-хау и повишаване на осведомеността по теми, свързани с трансфера на технологии. 

Основната цел, която организаторите от Биотехнологичен и Здравен Клъстер, Клъстер Изкуствен Интелект България, Venrize – spinoff factory, ISTEB са си поставили, е създаването благоприятна среда за растеж и реализация на 100 spinoff компании до 2030 г. които осигуряват продукти и услуги с висока добавена стойност и са от ключово значение за модернизацията и иновациите в българската икономика. Инициативата е подкрепена от редица министерства, общини, професионални асоциации и университети.

Програмата включва разнообразие от практически семинари, панели и дискусии, обхващащи различни аспекти на предприемачеството, иновациите и инвестициите в спиноф компании. Специален фокус ще бъде поставен върху финансиране на бъдещето, устойчивост и ролята на изкуствения интелект (AI) в справянето с ESG предизвикателствата. Сред съорганизаторите тази година са  Клийнтех България, Хъб за България на EIT Manufacturing, най-голямата европейска мрежа за иновации в индустрията. По време на конференцията, Клийнтех България и EIT Manufacturing ще представят възможностите за подкрепа, включително отворените покани за финансиране на иновационни проекти с ресурс от 11 милиона евро. В рамките на публикуваните покани ще се финансират проекти за  иновации в две основни направления: Иновативни решения за индустриални предизвикателства – креативни и ефективни решения за съществуващите проблеми в индустрията и Преход към устойчиво и ориентирано към човека производство – насърчават се проекти, които акцентират върху екологичната устойчивост и човешкия фактор. За повече информация и подаване на кандидатури, посетете уебсайта на EIT Manufacturing – Call for proposals 2025

В рамките на конференцията ще бъдат представени изследвания и проекти в областта на Европейската биотехнологична екосистема и цифровите здравни хъбове, както и новия европейски мета клъстер по персонализирана медицина. Ще има множество практически семинари (workshops) посветени на Хоризонт Европа, клъстер Здраве, проведено от Националната контактна мрежа към Дирекция наука на МОН, такива с фокус върху практически решения и стратегии за защита на иновациите и технологиите, проведено в партньорство с Министерството на външните работи на САЩ и SECURUS Strategic Trade Solutions, LLC, обучения за използване на нововъзникващи технологии – изкуствен интелект и технологии от следващо поколение за ускоряване на внедряването на иновации и др.

Конференцията ще приветства множество влиятелни лидери и експерти, които ще споделят своите знания и опит. Сред тях на живо българската публика може да се срещане с Dr Claire Skentelbery - Генерален директор на EuropaBio, Montse Daban - Президент на борда на Council for European BioRegions, Dario Zoric - Ръководител на Регионална дигитализация, Министерство на външните работи на Дания, Dr Hamish McAlpine от Oxentia, Anne-Charlotte Joubert - Лидер на проект INVEST'HER, мениджър проекти в Euro-BioImaging, Sven De Cleyn, PhD - Управляващ директор на imec.istart Fund & istart.nl Fund, Sebastian Schenk - Verbund X Ventures, Henk Joos - Генерален мениджър на MEDVIA, Christophe Pompée - Партньор във Wippd Ventures и още много партньори от Испания, Германия, Франция, Дания, Белгия, Италия, САЩ и Великобритания.

Едно от най-очакваните събития на конференцията е награждаването на „Най-добър Spinoff на годината“. Тази престижна награда ще бъде връчена на компании, успели да реализират иновативни технологии и постигнали значителен пазарен успех. През 2023 г. сред отличените компании бяха Mikar21 (разкриване на нови лекарствени молекули), EpixAI (епигенетика), Kelvin Health (диагностика), Metrichem (биопринтиране) и Barin Sports (телеметрия). Тази година над български 30 kомпании ще премерят сили и ще демонстрират водещите постижения на българската спиноф сцена.

Партньори на конференцията са SECURUS Strategic Trade Solutions, VERBUND, Инвест София, Клийн Тех България, EIT Manufacturing South East, BioHub Group, Vangavis, МОН, Хоризонт Европа, Фонд на Фондовете, Изворна вода DEVIN, Martines Coffe,  MEDIC-NEST META-CLUSTER IN PRECISION MEDICINE,  Imago-Mol Cluster, HealthTech Investor Summit, United States Department of State Office of Cooperative Threat Reduction (ISN/CTR), Flanders Investment & Trade, Micar21, America for Bulgaria Foundation, Cluster of Microelectronics and Industrial Electronics Systems, EuropaBio, European AI Forum, Технически университет София, SPIN-OFF AUSTRIA INITIATIVE, КРИБ -Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Valentin Savov & Partners, Google Developer Groups (GDG) Пловдив.

Регистрирайте се сега и станете част от бъдещето на иновациите в България! 

Събитието е безплатно, след задължителна регистрация на https://spinoff.bg/.

Moments from Spinoff Bulgaria Conference 2023

More pics and presentations can be seen HERE

Еврокомисар Илиана Иванова и премиерът академик Николай Денков за първи път на българска сцена, откриха международната конференция "Spinoff Bulgaria" 2023!

Ключови представители на Европейския съюз,  международни експерти и локалната екосистема влязоха в диалог за иновативното бъдеще на Европа.

Второто издание на международната конференция “Spinoff Bulgaria” се проведе на 28-29 септември в София. Сред темите на събитието бяха европейски и национални политики, възможности за финансиране и комерсиализация, патенти и придобиване на авторски права, международни добри практики, работа по проекти и научна инфраструктура. 

В конференцита участваха министър-председателят академик Николай Денков, министърът на образованието и науката Галин Цоков, българският еврокомисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова, както и зам.-министрите на образованието и науката проф. Генка Петрова, на електронното управление Валентин Мундров и на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов.

“Приветствам идеята на Spinoff Bulgaria да се подкрепят 100 Spinoff предприятия които да се създадат и развият и се надявам Spinoff Bulgaria да послужи като вдъхновение за повече подобни инициативи. Трябва да увеличим инвестициите си в авангардни, зелени и цифрови технологии и да приложим наистина стратегически координиран подход за подкрепа на иноваторите в Европа”. Това заяви на откриването еврокомисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова. Тя отбеляза, че спин-оф предприятията служат като основни - ключови връзки за обмен на знания, за разширяване на експертизата и обмен на технологии, улеснявайки трансфера на научни изследвания и иновации от академичните среди към практически приложения в света на бизнеса. По този начин се помага за привличане на интереса на частните инвеститори.

„Опитваме се да мобилизираме и да създадем правилните стимули, така че да има още по-голяма подкрепа за тези, които работят най-добре и успяват да покажат, че науката не е само въпрос на любознателност и статии в престижни списания, а е и полезна за икономиката и обществото“, коментира от трибуната на събитието Премиерът академик Николай Денков.

„Ключово е, че първото публично събитие на новия български еврокомисар Илиана Иванова в България е свързано с програмата „Хоризонт Европа“. Програмата е този финансов инструмент, който дава възможност да се реализират иновациите в техния пълен кръг – от идеята до внедряването от бизнеса.“ Това коментира министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. „Програмата „Хоризонт Европа“ дава възможност за колаборация между наука, бизнес, образователни институции, така че новите технологии и научните изследвания да бъдат водещи в политиката на Европейския съюз“, отбелязва още министър Цоков. И добавя, че в последните години и България има принос в развитието на програмата, и само за последните две години са привлечени 80 млн. евро по различни проекти и програми, свързани с „Хоризонт Европа“, а български учени, изследователи и бизнес партньори са участвали в 214 проекта по „Хоризонт Европа“.

В рамките на конферемцията бяха представени примери за различни технологични разработки и постижения в областта на изкуствения интелект, медицината,  биотехнологиите, киберсигурността и микроелектрониката. 

Отличени бяха и най-добрите Spinoff-и на годината, като сили премериха компании занимаващи се с епигенетика, телеметрия, разкриване на нови лекарствени молекули, изкуствен интелект. Наградените бяха излъчени в две основни категории: “Най-добър български Spinoff”, като приза бе взет от Epix.AI, Kelvin Health, Hemokin Pharmaceuticals, Barin Sports, BullCharge и MatriChem. В категория “Най-добър европейски Spinoff с българско участие” наградени бяха Digistain и Feasyfy.

“Spinoff-ите са основата на икономическия растеж, имат висока добавена стойност и генерират високотехнологични иновации. Те създават нови работни места, отключват частен капитал и стимулират научноизследователската и развойна дейност и приемането на иновации” - това коментира Кристина Ескенази, председател на Биотехнологичен и Здравен клъстер, който е сред основните организатори на събитието - и допълни, че целта, която екипа си залага е създаването на 100 Spinoff компании до 2030 г., произхождащи от науката, университетите или съществуващите корпорации.

Основен акцент на форума на втория ден бе програмата "Хоризонт Европа" на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021 – 2027 г., с бюджет от 95,5 милиарда евро. 

Сред официалните гости на живо присъстваха директорите на Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифровизация (HaDEA) - г-жа Марина Занчи, Анжело Марино и Катлийн Енгелбош, както и Фредерико Мена (директор на EIT Digital), Даниел Абу (директор на Европейския AI Форум), Сабине Деми (директор на департамент изкуствен интелект в  IMEC), и още много представители на научната общност и успешния бизнес. 

Инициативата "Spinoff Bulgaria" е създадена от Биотехнологичен и Здравен Клъстер България, Клъстер Изкуствен интелект България, Venrize, Isteb, в партньорството на МОН, HaDEA, Хоризонт Европа, Инвест София, и с подкрепата на Фонд на Фондовете, Технически Университет София, КиберКЛУБ, КРИБ, Медицински университет Пловдив и много други.

Следващото издание на Spinoff Bulgaria ще се проведе на 27-28.06.2023 година в София. 

Събития

InnopRo – Innovation Pathways Romania, towards twin transition"The role of the European Digital Innovation Hub – WEH

16-17 November 2023, Sinaia – Romania, International Hotel

The Chair of the Health & Life Sciences CLuster will be among the Speakers of the event.

The event is targeting business and authorities’ audiences, both regional, national and international, in order to build capacity and access to solutions for innovative organizations towards green and digital transition. Our event is addressed to organizations willing to benefit from our services and committed to identifying the best transition pathways.

📣Registration is available at: https://lnkd.in/eSwsAzMk 

Health and Life Sciences Cluster Bulgaria is  a Knowledge Partner of the HealthTech Investor Summit, organised by MEDVIA

📢 Calling all HealthTech Entrepreneurs and Investors in Europe! 🌍

Registrations are now OPEN for the highly anticipated HealthTech Investor Summit, hosted by the Flemish HealthTech Cluster MEDVIA! 🎉 Join us in the beautiful city of Bruges from December 4th to 6th for an unparalleled opportunity to connect with some of the brightest minds in the industry. 🚀

How can you participate to the HealthTech Investor Summit?
👉 Attend: https://lnkd.in/engPxGTE
👉 Pitch: https://lnkd.in/eA6XscyK
👉 Sponsor: https://lnkd.in/eq7UmJxr

We're excited to collaborate with you and create a future where HealthTech innovations transform lives and shape the future of healthcare 🤝

Визита в МУ Пловдив на делегацията от HaDEA

Медицински университет - Пловдив посрещна ръководството на Европейската изпълнителна агенция по здравеопазване и цифрови технологии (HaDEA): г-жа Марина Дзанки - директор на Изпълнителната агенция, г-жа Катлийн Енгелбош - началник на отдел “Дигитализация, индустрия и космос” и г-н Анджело Марино -началник на отдел “Здравеопазване и храни”.

От българска страна те бяха придружавани от: г-жа Кристина Ескенази - Председател на Биотехнологичен и Здравен Клъстер, член на УС на Клъстер Изкуствен интелект. Национално контактно лице на Хоризонт Европа, Клъстер „Здраве“, член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ); Марияна Хаманова - Изпълнителен директор на Клийнтех България – официален партньор на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и Димитър Димитров - Председател на УС на Клъстер Здраве и науки за живота, AI Клъстер България, Основател на Venrize и Micar21.

Проф. д-р Благой Маринов - зам.-ректор по научноизследователска дейност в МУ- Пловдив и директор на Симулационния тренировъчен център, представи висшето училище и успехите на академичната му общност, като изтъкна уникалната научна инфраструктура и творческата научна атмосфера, която насърчава проявите на учените.

Spinoff Bulgaria Conference is part of EuropeanBiotechWee

The first events happening in Europe during the European Biotech Week 2023 are up!

📌25/09, Belgium (online): The #EBW2023 kicks in with the webinar 𝘛𝘩𝘦 𝘌𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤 𝘗𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘉𝘪𝘰𝘵𝘦𝘤𝘩𝘯𝘰𝘭𝘰𝘨𝘺 𝘧𝘰𝘳 𝘌𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦, hosted by EuropaBio - the European Association for Bioindustries and the WifOR Institute.

📌25/09, France: Genopole and CEEBB - 𝘉𝘪𝘰𝘮𝘢𝘯𝘶𝘧𝘢𝘤𝘵𝘶𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘵 𝘉𝘪𝘰𝘵𝘦𝘤𝘩𝘯𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘦𝘴 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘉𝘪𝘰𝘳𝘢𝘧𝘧𝘪𝘯𝘦𝘳𝘪𝘦𝘴.

📌25/09, Poland: BioForum -𝘗𝘩𝘢𝘳𝘮𝘢𝘤𝘦𝘶𝘵𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘗𝘢𝘤𝘬𝘢𝘨𝘦 – 𝘪𝘴 𝘪𝘵 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘯𝘤𝘪𝘭𝘦 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘷𝘢𝘪𝘭𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘤𝘪𝘯𝘦𝘴 𝘪𝘯 𝘗𝘰𝘭𝘢𝘯𝘥?

📌25-26/09, Portugal: P-BIO - Associação Portuguesa de Bioindústria -𝘉𝘐𝘖𝘔𝘌𝘌𝘛 2023.

📌26/09, Belgium: @Bio .be -𝘚𝘩𝘢𝘱𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘰𝘧 𝘉𝘪𝘰𝘵𝘦𝘤𝘩 𝘪𝘯 𝘉𝘦𝘭𝘨𝘪𝘶𝘮. 𝘞𝘩𝘢𝘵’𝘴 𝘯𝘦𝘹𝘵?

📌26- 28/09, Spain: AseBio - Asociación Española de Empresas Biotecnológicas - 𝘉𝘐𝘖𝘚𝘗𝘈𝘐𝘕 2023

📌28-29/09, Bulgaria: Health & Life Sciences Cluster Bulgaria - BioCluster.bg -𝘚𝘱𝘪𝘯𝘰𝘧𝘧 𝘉𝘶𝘭𝘨𝘢𝘳𝘪𝘢 2023.

📌29/09, Finland: Finnish Bioindustries FIB - Suomen Bioteollisuus ry, University of Helsinki, Helsinki Think Company, Nasdaq - 𝘉𝘪𝘰𝘍𝘪𝘯𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘗𝘪𝘵𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘊𝘰𝘮𝘱𝘦𝘵𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯.

📌29/09, Italy: Kaleidoscienza- 𝘏𝘦𝘭𝘪𝘹 𝘰𝘧 𝘭𝘪𝘧𝘦.

📌/09-01/10, Italy: Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II and Fondazione Idis-Città della Scienza - 𝘋𝘦𝘤𝘪𝘱𝘩𝘦𝘳 𝘢𝘯𝘥 𝘳𝘦𝘸𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘵𝘪𝘤 𝘤𝘰𝘥𝘦.


👉 Full details on how to take part to the events can be found at: https://lnkd.in/e2qD2AEa

НАУКА С БЪДЕЩЕ III

Биотехнологии, изкуствен интелект (AI) и умни технологии

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти

Радваме се да партнираме на третото издание на конкурса ни „Наука с бъдеще“ нa America for Bulgaria!

На фокус са биотехнологиите, изкуственият интелект (AI) и умните технологии.

Включете се и реализирайте своята иновативна идея!!!!

Клъстер Изкуствен Интелект България / AI Cluster Bulgaria Health and Life Sciences Cluster

Акценти

Sucesccful start of VELES project

The project kick-off meeting took place on 28-29 June in Sofia. In the next 4 years EU funded project VELES, will strive to elevate the level of innovation excellence in South-East Europe by establishing a sustainable place-based innovation ecosystem, enabled by the Regional Smart Health Data Space.

It aims to leverage cutting-edge technologies such as Big Data, Artificial Intelligence (AI), and the Internet of Things (IoT) to enable personalized medicine, informed decision-making, and enhanced disease prediction.

VELES includes 15 partners from 7 countries, with a focus on Bulgaria, Romania, Greece and Cyprus. Partners from Sweden, Spain and Germany will participate in the transfer of experience and good practices. The project includes Bulgarian participants - GATE, Ministry of Electronic Governance, Telelink Business Services EAD, and Health & Life Sciences Cluster - Bulgaria. Read more HERE

Participation at the 3rd Hellenic Biocluster Forum

Health & Life Sciences Cluster Bulgaria participated in the 3rd Hellenic Biocluster Forum, which took place in Athens, June 15-17. A new MetaCluster for personalized medicine was born, and an excellent opportunity for Bulgaria was discussed with #EuropaBio, #WifOR Institute, HBIO, MEDVIA  and many more.

Synergies across the EU funding programmes managed by the European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)

On the 20th June 2023, the European Health and Digital Executive Agency – HaDEA, is organizing in Rome the event “Synergies across the EU Funding Programmes managed by the European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)” in collaboration with the networks of Horizon Europe National Contact Points for Cluster 1 (HNN 3) and Cluster 4 (COSMOS, IDEAL-IST, NCP4INDUSTRY) and the network of the EU4Health National Focal Points (JA NFP4Health). The event will be hosted by the Italian National Institute of Health – ISS, Viale Regina Elena, 299, 00161 Roma.

More information and presentations HERE

Представяне в рамките на "Explore the Bulgarian Biotech opportunities" в Барселона

В началото на март 2023 г.,  по покана на Българска Агенция по Инвестиции (БАИ) и  Българо-испанска търговска камара, Биотехнологичен и Здравен Клъстер се включи към официална делегация в Барселона, с насоченост към секторите „Биотехнологии“ и „Химическа индустрия“ , който имаше за цел да представи предимствата на България като инвестиционна дестинация пред заинтересовани представители на бизнеса, в съчетание с провеждане на персонални срещи за привличане на инвеститорски интерес. 

На 1 март се проведе форум "Explore the Bulgarian Biotech opportunities", в който взеха участие генералният консул на Република България в Барселона Цветелин Цолов, директорът за научна политика и интернационализация в клъстер по биотехнологии "Биокат" (Biocat, BioRegion of Catalonia) Монсерат Дабан, и заместник-председателят на Bulgarian-Spanish Chamber of Commerce Bilyana Manolova, председателя на Биотехнологичен и Здравен Клъстер - Кристина Ескенази, главният изпълнителен директор на Solvay Spiros Nomikos, Емилиян Арнаудов съдружник в адвокатска кантора "Попов, Арнаудов и партньори" и Maria Boyadzhieva - Gouneli - СТИВ Барселона. Те представиха развитието на България и стимулите за привличане на преки чуждестранни инвестиции.

Повече може да прочетете ТУК

SEW23 Sofia

Програмата на #SEW23 е вече готова!

Биотехнологичен и Здравен Клъстер е сред организаторите на серията от събития, включени в програмата!

От 14-17 март в Networking Premium Coworking ("Георги С. Раковски" 25) предстоят 4 вълнуващи дни на стартъп културата!

Програмата за събитията в календара може да разгледате тук

Повече информация и за регистрация, може да посетите следната страница на Startup Europe Week: https://lnkd.in/dZKvkFpv

Ще ви очакваме!


INNAXE: Inclusive and Aligned Innovation Agendas Across Europe 

The Horizon Europe (EIE) INNAXE project brings together a consortium of 6 cluster organisations to dynamise and accelerate the Life Sciences and Healthtech innovation community.  

What is the impact of our support and services to our ecosystem? Does the support given to industry/academia meet their expectations?  What are the high impact trends on a European level? How do we reinforce our innovation capacities?  

INNAXE will address these questions!

INNAXE aims to:  

·        strengthen interconnexion and foster open dialogue amongst European innovation ecosystems 

·        increase their efficiency and innovation capacities  

·        produce a joint long-term programme (Joint Action Plan) to overcome current fragmentation in innovation capacities 

To reach these objectives, several activities will be carried out:  

i)                    Intra- and inter ecosystem Assessment 

The consortium will develop indicators to assess the impact of actions and services that cluster organisations conduct and a methodology for benchmarking with other clusters. 

The main activities of the Intra- and Inter-ecosystem Assessment will consist in the pooling of best practices, impact assessments and a cluster benchmark to widen scope. 

Assessment guidelines and a White Paper on Trends will be delivered and will be amongst the resources used for the drafting of the Joint Future Agenda for Innovation.

ii)                  Connect and Scale-Up 

The Joint Future Agenda for Innovation will be validated with the inputs of industry, academia, policymakers and society, the so-called quadruple helix. This will include surveys to industry and academia players, activities with the quadruple helix and meetings with opinion leaders.

The strategy proposals to the above-mentioned actors in each partner’s ecosystem will contribute to INNAXE’s ambition in the alignment of agendas across Europe. 

iii)                 Definition of Joint programme & Implementation plan  

Through the valuable input gathered and cocreated in the Ecosystem Assessment and the Connect and Scale-up phases, the consortium will have strong grounds to draft a finalized version of the Joint Future Agenda for Innovation based on field needs. 

An implementation plan will also be worked upon in order prepare grounds and maximise impact. 

The Definitive version of the Joint Programme, the Implementation Plan and the publishable executive summary of the Joint programme and Action Plan will be delivered.  

INNAXE partners: BIOCAT, La Fundació BioRegió de Catalunya, Medicen Paris Region, France, BIORN Cluster Management GMBH, Germany, Health & Life Sciences Cluster Bulgaria, Bulgaria, Foreningen Danish Life Science Cluster, Denmark, Council of European Bioregions, Belgium.

Guidelines for ecosystem monitoring, benchmarking, and impact evaluation results HERE

“Investment Destination Bulgaria – Biotechnologies” 

Webinar

Date: November 23, 2021 / 11:00 am - 12:00 pm


Register here:
webinar – Invest Bulgaria Agency (investbulgaria-virtualoffice.com) 

Keynote speakers:

Moderator: Kristina Eskenazi

Biotechnology Map of Bulgaria 2020 - 2021

In connection with the implementation of the National Strategy for Promotion of Small and Medium Enterprises 2014-2020 and the Innovation Strategy for Smart Specialization, it is necessary an adequate map of the Bulgarian economy by regions, by sectors and by companies to be developed. The implementation of this project for electronic and graphic services allows for easier and more accessible data handling and filtering by region, number of employees, financial result.

HEALTH & LIFE SCIENCE CLUSTER BULGARIA

CONTACT US:

Facebook: www.facebook.com/biocluster.bg/

LinkedIn: www.linkedin.com/groups/13610888/